dr Marta Zakrzewska
Pracownia Zoologii Systematycznej
adiunkt
e-mail: marta.zakrzewska@ug.edu.pl
telefon: 58 523 6184
nr pokoju: C/519
 
dr Marta Zakrzewska
Laboratory of Systematic Zoology
adjunct
e-mail: marta.zakrzewska@ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6184
room No C/519
 

 
 

Zainteresowania naukowe

Publikacje

Opisane nowe taksony

Granty naukowe

Członkostwo

Nagrody

Research area

Publications

New taxa described

Scientific grants

Membership

Awards

   

 

Zainteresowania naukowe

Kopalne muchówki z rodziny Chironomidae i plemienia Tanytarsini w żywicach eoceńskich - taksonomia, filogenetyczne związki z fauną współczesną

Research area

Fossil dipterans of the family Chironomidae and the tribe Tanytarsini in Eocene ambers - taxonomy, phylogenetic relations with extant fauna

 

Publikacje
Public
ations

 1. Zakrzewska M., Andersen T., Giłka W. 2023. Mimes of the past: Eocene midges of the tribe Pseudochironomini (Chironomidae, Diptera) reveal their peculiarities. PLoS ONE 18(12): e0295841, 1-22. 
  DOI:10.1371/journal.pone.0295841 
 2. Giłka W., Zakrzewska M., Lukashevich E.D., Vorontsov D.D., Soszyńska-Maj A., Skibińska K., Cranston P.S. 2022 (2021 publ. online). Wanted, tracked down and identified: Mesozoic non-biting midges of the subfamily Chironominae (Chironomidae, Diptera). Zoological Journal of the Linnean Society (Oxford University Press) 194: 874-892. DOI:10.1093/zoolinnean/zlab020 
 3. Skibińska K., Albrycht M., Zhang Q., Giłka W., Zakrzewska M., Krzemiński W. 2021. Diversity of the fossil genus Palaeoglaesum Wagner (Diptera, Psychodidae) in the Upper Cretaceous amber of Myanmar. Insects 2021, 12, 247. DOI:10.3390/insects12030247 
 4. Zakrzewska M., Jankowska A. 2021. A new fossil Stempellinella from Eocene Baltic amber, with systematic notes and amendment of the generic diagnosis (Diptera: Chironomidae). Zootaxa 4908(4): 505-514. DOI: 10.11646/zootaxa.4908.4.4
 5. Zakrzewska M., Singh H., Wagner-Wysiecka E., Giłka W. 2020. Minute and diverse in fossil sticky stuff: Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) from early Eocene Indian Cambay amber. Zoological Journal of the Linnean Society (Oxford University Press) 189(4), 1398-1425. DOI:10.1093/zoolinnean/zlz159 
 6. Giłka W., Zakrzewska M., Makarchenko E.A. 2019 (published online). Burmochlus gen. nov., the first Cretaceous member of the Archaeochlus cluster (Diptera: Chironomidae: Podonominae). Cretaceous Research 106. DOI:10.1016/j.cretres.2019.104261 
 7. Giłka W., Makarchenko E.A., Pankowski M.K., Zakrzewska M. 2019. Myanmaro primus gen. et sp. nov., the first orthoclad (Diptera: Chironomidae) from Cretaceous Burmese amber. Zootaxa 4565: 61-70. DOI:10.11646/zootaxa.4565.1.4 
 8. Baranov V., Giłka W., Zakrzewska M., Jarzembowski E. 2019. New non-biting midges (Diptera: Chironomidae) from Lower Cretaceous Wealden amber of the Isle of Wight (UK). Cretaceous Research 95: 138-145. DOI:10.1016/j.cretres.2018.11.012 
 9. Zakrzewska M., Stebner F., Puchalski M., Singh H., Giłka W. 2018. A peculiar leg structure in the first non-biting midge described from Cambay amber, India (Diptera: Chironomidae). In: Ross A.J. & McGowan A. (eds.) Fossil Insects, Arthropods and Amber. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh (Cambridge University Press), vol. 107 parts 2 & 3 2017 (for 2016): 255-261. DOI:10.1017/S1755691017000421 
 10. Giłka W., Zakrzewska M. 2017. A new species of the subfamily Buchonomyiinae (Diptera: Chironomidae) from Cretaceous Burmese amber [Nowy gatunek podrodziny Buchonomyiinae (Diptera: Chironomidae) z kredowego bursztynu birmańskiego]. Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society 33: 26-33. DOI:10.5281/zenodo.1116576 
 11. Stebner F., Baranov V., Zakrzewska M., Singh H., Giłka W. 2017. The Chironomidae diversity based on records from early Eocene Cambay amber, India, with implications on habitats of fossil Diptera. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 475: 154-161. DOI:10.1016/j.palaeo.2017.03.019 
 12. Giłka W., Zakrzewska M., Baranov V., Wang B., Stebner F. 2016. The first fossil record of Nandeva Wiedenbrug, Reiss et Fittkau (Diptera: Chironomidae) in early Eocene Fushun amber from China. Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology 40(3): 390-397. DOI:10.1080/03115518.2016.1145529 
 13. Zakrzewska M., Krzemiński W., Giłka W. 2016. Towards the diversity of non-biting midges of the tribe Tanytarsini from Eocene Baltic amber (Diptera: Chironomidae). Palaeontologia Electronica 19.2.18A: 1-21. DOI:10.26879/621 
 14. Zakrzewska M., Giłka W. 2015. Eonandeva gen. nov., a new distinctive genus from Eocene Baltic amber (Diptera: Chironomidae). Zootaxa 4044: 577-584. DOI:10.11646/zootaxa.4044.4.7 
 15. Zakrzewska M., Giłka W. 2015. The Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) in the collection of the Museum of Amber Inclusions, University of Gdańsk. Zootaxa 3946: 347–360. DOI:10.11646/zootaxa.3946.3.3 
 16. Zakrzewska M., Giłka W. 2014. The oldest known chironomids of the tribe Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) indicate plesiomorphic character states. Geobios 47: 335-343. DOI:10.1016/j.geobios.2014.07.004 
 17. Zakrzewska M., Giłka W. 2013. In the Eocene, the extant genus Caladomyia occured in the Palaearctic (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini). Polish Journal of Entomology 82: 397-403.
 18. Giłka W., Zakrzewska M., Dominiak P., Urbanek A. 2013. Non-biting midges of the tribe Tanytarsini in Eocene amber from the Rovno region (Ukraine): a pioneer systematic study with notes on the phylogeny (Diptera: Chironomidae). Zootaxa 3736: 569–586. 
 19. Giłka W., Zakrzewska M., Baranov A.V., Dominiak P. 2013. Diagnostic clues for identification of selected species of the Micropsectra atrofasciata group, with description of M. uva sp. nov. from Croatia (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini). Zootaxa 3702: 288–294. DOI:10.11646/zootaxa.3702.3.6 
 20. Giłka W., Zakrzewska M. 2013. A contribution to the systematics of Neotropical Tanytarsus van der Wulp: first descriptions from Ecuador (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini). Zootaxa 3619: 453:459.  DOI:10.11646/zootaxa.3619.4.3 
Wystąpienia

Proceedings

 1. Zakrzewska M. 2022. Buchonomyiinae (Diptera, Chironomidae) – enigmatyczne ochotkowate współcześnie oraz w zapisie kopalnym. XL Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE oraz XIV Konferencja Dipterologiczna PTE - „Biologia i Systematyka Muchówek”. Gołuchów, 22-24 kwietnia 2022. 
 2. Giłka W., Zakrzewska M. 2021. Dr Elżbieta Kaczorowska (1966-2019) – wspomnienie. XXXIX Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE oraz XIII Konferencja Dipterologiczna PTE - „Biologia i Systematyka Muchówek”. Złoty Potok, 03-05 września 2021. 
 3. Zakrzewska M., Jankowska A. 2021. Różnorodność fauny kopalnych Stempellinella (Diptera: Chironomidae: Tynatarsini). XXXIX Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE oraz XIII Konferencja Dipterologiczna PTE - „Biologia i Systematyka Muchówek”. Złoty Potok, 03-05 września 2021. 
 4. Zakrzewska M., Stebner F., Baranov V., Giłka W. 2019. The Chironomidae fauna of early Eocene Cambay amber reveals unusual Tanytarsini (Diptera: Chironomidae). 8th International Conference on Fossil Insects, Arthropods & Amber. Abstracts, Nascimbene P.C. (ed.). 7-13 April, 2019, Santo Domingo, Dominican Republic. 
 5. Zakrzewska M. 2018. Kopalne muchówki z rodziny Chironomidae i plemienia Tanytarsini w żywicach eoceńskich. Prelekcja na zebraniu Wydziału II Nauk Biologicznych i Medycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Gdańsk, 14 grudnia 2018 r.
 6. Zakrzewska M., Puchalski M., Giłka W. 2018. Od preparatu do ryciny - techniki pomocne w przygotowaniu ilustrowanych opisów drobnych muchówek (Diptera). XI Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego „Biologia i systematyka muchówek”, XXXVII Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE. Toruń-Przysiek, 20-22 kwietnia 2018. 
 7. Zakrzewska M., Giłka W. 2018. The Buchonomyiinae (Diptera: Chironomidae) from Cretaceous Burmese amber. Amberif 2018. International Symposium “Amber. Science and Art”, 21-24 March 2018, Gdańsk; Abstracts, pp. 37-39. 
 8. Puchalski M., Zakrzewska M., Giłka W. Cladotanytarsus Kieffer (Diptera: Chironomidae): exploring the species richness.The 9th Central European Dipterological Conference. 12-14 September 2017, Kostelec nad Černými Lesy, Czech Republic. DOI:10.13140/RG.2.2.12394.62405 
 9. Zakrzewska M., Giłka W. 2017. Niezwykła budowa nóg pierwszego przedstawiciela Chironomidae opisanego z indyjskiego bursztynu Cambay. X Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego: „Biologia i systematyka muchówek”, XXXVI Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE. Toruń-Przysiek, 21-23 kwietnia 2017. 
 10. Zakrzewska M., Stebner F., Giłka W. 2016. The Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) in Eocene ambers. 7th International Conference on Fossil Insects, Arthropods and Amber. 26 April - 1 May 2016, Edinburgh, Scotland.DOI:10.13140/RG.2.1.3454.2324 
 11. Zakrzewska M. 2015. The Museum of Amber Inclusions, University of Gdańsk - a mine of fossil chironomids (Diptera: Chironomidae). Konferencja Paleontologiczna z okazji XXX-lecia Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Amberif 22. Gdańsk, 26 marca 2015. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association 37: 35.
 12. Zakrzewska M. 2014. Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) z kolekcji Muzeum Inkluzji w Bursztynie Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja naukowa „Zapis kopalny ewolucji owadów”, XXX Zjazd Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Gdańsk, 12 grudnia 2014.
 13. Zakrzewska M. 2014. Fosylne ochotkowate z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) - trendy ewolucyjne w świetle badań paleontologicznych. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Arthropod". Katowice, 30 maja - 1 czerwca 2014.
 14. Zakrzewska M. 2013. Pierwszy kopalny przedstawiciel rodzaju Caladomyia (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini). Konferencja Paleoentomologiczna, XIX Zjazd Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Gdańsk, 29 listopada 2013.
 15. Zakrzewska M., Baranov V., Giłka W. 2013. Fosylne ochotkowate plemienia Tanytarsini w eoceńskim bursztynie regionu Rovno (Diptera: Chironomidae). XXXII Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE. Zatwarnica, 24-27 maja 2013.  Dipteron-Proceedings, pp. 1-2.
 16. Zakrzewska M. 2012. Ochotkowate z plemienia Tanytarsini w eoceńskim bursztynie bałtyckim - dotychczasowy stan wiedzy. Konferencja Naukowa Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Gdańsk, 30 listopada 2012.
 17. Szadziewski R., Zakrzewska M. 2012. Preferencje pokarmowe kuczmanów z rodzaju Atrichopogon Kieffer i Forcipomyia Meigen (Diptera: Ceratopogonidae) - plan badań. XXXI Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE oraz VI Konferencja Dipterologiczna PTE - „Biologia i Systematyka Muchówek”. Ojców, 25-27 maja 2012.
Opisane nowe taksony
New taxa described
 
(† - fosylne, fossil) 
 

(Diptera: Chironomidae)

 1. Archistempellina Giłka et Zakrzewska, 2013 † (Eocene Rovno amber, Ukraine)
 2. Archistempellina bifurca Giłka et Zakrzewska, 2013 † (Eocene Rovno amber, Ukraine)
 3. Archistempellina falcifera Giłka et Zakrzewska, 2013 † (Eocene Rovno amber, Ukraine)
 4. Archistempellina perkovskyi Giłka et Zakrzewska, 2014 † (Eocene Rovno amber, Ukraine)
 5. Burmochlus Giłka, Zakrzewska et Makarchenko, 2019 † (Cretaceous Burmese amber, Myanmar)
 6. Burmochlus madmaxi Giłka, Zakrzewska et Makarchenko, 2019 † (Cretaceous Burmese amber, Myanmar)
 7. Corneliola Giłka et Zakrzewska, 2013 † (Eocene Rovno amber, Ukraine)
 8. Corneliola avia Giłka et Zakrzewska, 2013 † (Eocene Rovno amber, Ukraine)
 9. Eomicromimus Giłka, Zakrzewska et Andersen, 2023 † (Eocene Baltic amber)
 10. Eomicromimus polliciformis Giłka, Zakrzewska et Andersen, 2023 † (Eocene Baltic amber)
 11. Eomicromimus serpens Giłka, Zakrzewska et Andersen, 2023 † (Eocene Baltic amber)
 12. Eonandeva Giłka et Zakrzewska, 2015 † (Eocene Baltic amber)
 13. Eonandeva helva Giłka et Zakrzewska, 2015 † (Eocene Baltic amber)
 14. Eonandeva latistyla Giłka et Zakrzewska, 2015 † (Eocene Baltic amber)
 15. Eoriethia Giłka, Zakrzewska et Andersen, 2023 † (Eocene Baltic amber)
 16. Eoriethia ursipes Giłka, Zakrzewska et Andersen, 2023 † (Eocene Baltic amber)
 17. Furcobuchonomyia pankowskii Giłka et Zakrzewska, 2017 † (Cretaceous Burmese amber, Myanmar)
 18. Gujaratomyia Giłka et Zakrzewska, 2018 † (Eocene Cambay amber, India)
 19. Gujaratomyia miripes Giłka et Zakrzewska, 2018 † (Eocene Cambay amber, India)
 20. Libanodiamesa simpsoni Baranov, Giłka, Zakrzewska et Jarzembowski, 2019 † (Cretaceous Wealden amber, UK)
 21. Mesoacentron Giłka, Zakrzewska, Lukashevich et Cranston, 2021 † (Cretaceous Taimyr amber, Russia)
 22. Mesoacentron kaluginae Giłka, Zakrzewska, Lukashevich et Cranston, 2021 † (Cretaceous Taimyr amber, Russia)
 23. Micropsectra uva Giłka, Zakrzewska, Baranov et Dominiak, 2013 (Croatia)
 24. Myanmaro Giłka, Makarchenko, Pankowski et Zakrzewska, 2019 † (Cretaceous Burmese amber, Myanmar)
 25. Myanmaro primus Giłka, Makarchenko, Pankowski et Zakrzewska, 2019 † (Cretaceous Burmese amber, Myanmar)
 26. Nandeva pudens Giłka et al., 2016 † (Eocene Fushun amber, China)
 27. Palaeocentron Giłka, Zakrzewska, Lukashevich et Cranston, 2021 † (Cretaceous Burmese amber, Myanmar)
 28. Palaeocentron krzeminskii Giłka, Zakrzewska, Lukashevich et Cranston, 2021 † (Cretaceous Burmese amber, Myanmar)
 29. Rheotanytarsus alliciens Giłka et Zakrzewska, 2013 † (Eocene Rovno amber, Ukraine)
 30. Rheotanytarsus hoffeinsorum Giłka, Zakrzewska et Krzemiński, 2016 † (Eocene Baltic amber)
 31. Stempellina stebneri Giłka et Zakrzewska, 2020 † (Eocene Cambay amber, India)
 32. Stempellinella electra Giłka et Zakrzewska, 2015 † (Eocene Baltic amber)
 33. Stempellinella fibra Giłka, Zakrzewska et Krzemiński, 2016 † (Eocene Baltic amber)
 34. Stempellinella gilkai Zakrzewska et Jankowska, 2021 † (Eocene Baltic amber)
 35. Stempellinella ivanovae Giłka et Zakrzewska, 2014 † (Eocene Rovno amber, Ukraine) 
 36. Stempellinella pollex Giłka et Zakrzewska, 2020 † (Eocene Cambay amber, India)
 37. Tanytarsus cayambe Giłka et Zakrzewska, 2013 (Ecuador)
 38. Tanytarsus congregabilis Giłka et Zakrzewska, 2013 † (Eocene Rovno amber, Ukraine)
 39. Tanytarsus cotopaxi Giłka et Zakrzewska, 2013 (Ecuador)
 40. Tanytarsus crocota Giłka, Zakrzewska et Krzemiński, 2016 † (Eocene Baltic amber)
 41. Tanytarsus forfex Giłka et Zakrzewska, 2020 † (Eocene Cambay amber, India)
 42. Tanytarsus glaesarius Giłka et Zakrzewska, 2015 † (Eocene Baltic amber)
 43. Tanytarsus protogregarius Giłka et Zakrzewska, 2015 † (Eocene Baltic amber)
 44. Tanytarsus ramus Giłka et Zakrzewska, 2020 † (Eocene Cambay amber, India)
 45. Tanytarsus szadziewskii (Giłka et Zakrzewska, 2013) † (Eocene Baltic amber)
   
Granty naukowe
Scientific grants
 
Staż naukowy
Scientific training
 
 
Członkostwo
Membershi
p
 
 
Nagrody
Awards